Σαπιέτζα 1-9-13

No video? Get the DivX browser plug-in for Windows or Mac

Η νέα περίοδος εξορμήσεων και αναβάσεων ξεκίνησε την Κυριακή 1-9-2013 με την πεζοπορία στη νήσο Σαπιέτζα. Δείτε φωτογραφίες και το σχετικό βίντεο.