Άγριλος - Πολιανή

No video? Get the DivX browser plug-in for Windows or Mac

Πρόκειται για το παλιό μονοπάτι που συνδέει τα χωριά Άγριλο και Πολιανή. Πρόκειται για μια διαδρομή στην «άγνωστη» αλλά όμορφη ορεινή Μεσσηνία.